Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Tijdelijk plaatsen van units in gebouw 342 voor de duur van maximaal 1,5 jaar

    Dit dossier is niet openbaar. Een verzoek om inzage van dit dossier kan worden ingediend bij de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen.