Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Tijdelijk plaatsen van een tent nabij gebouw 109 (revisie-aanvraag)

    Dit dossier is niet openbaar. Een verzoek om inzage van dit dossier kan worden ingediend bij de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen.