Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Tijdelijk plaatsen van een kantoorunit nabij gebouw 198

    Dit dossier is niet openbaar. Een verzoek om inzage van dit dossier kan worden ingediend bij de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen.