Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Sloopvergunning - Sloop van diverse gebouwen

    Dit dossier is niet openbaar. Een verzoek om inzage van dit dossier kan worden ingediend bij de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen.