Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Wijzigen van een bouwplan voor het oprichten van een stalen zendermast

    Dit dossier is niet openbaar. Een verzoek om inzage van dit dossier kan worden ingediend bij de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen.